(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/8/2021 do Công an thành phố Đông Hà ủy quyền như sau:

Lô rượu là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

Công an thành phố Đông Hà

Ngày 23/8/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 23/8/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Quảng Trị ảnh 2
Ngày 23/8/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Quảng Trị ảnh 3
Ngày 23/8/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Quảng Trị ảnh 4