(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Gia Lai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/8/2021 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền sử dụng đất 26 lô đất tại Quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng khu dân cư Đông Bắc Trường THPT Nguyễn Thái Học, thị trấn Nhơn Hòa huyện Chư Pưh. - Địa điểm: Thôn Hòa Tín, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. -Tổng số lô đất được đấu giá: 26 lô; Tổng diện tích: 6.686 m2, cụ thể: + Khu A: Biệt thự phố. Tổng số lô 07 (từ lô số 1 đến lô số 7). Tổng diện tích: 2.868m2. Tổng giá khởi điểm: 3.408.600.000 đồng. + Khu B: Nhà ở liền kề. Tổng số lô 19 (từ lô số 1 đến lô số 19). Tổng diện tích: 3.818m2. Tổng giá khởi điểm: 3.599.280.000 đồng. - Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài. -Tổng giá khởi điểm: 7.007.880.000đồng (Bảy tỷ không trăm không bảy triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng).

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai

Ngày 23/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 26 lô đất tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 23/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 26 lô đất tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 23/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 26 lô đất tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai ảnh 3
Ngày 23/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 26 lô đất tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai ảnh 4
Ngày 23/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 26 lô đất tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai ảnh 5
Ngày 23/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 26 lô đất tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai ảnh 6
Ngày 23/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 26 lô đất tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai ảnh 7
Ngày 23/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 26 lô đất tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai ảnh 8
Ngày 23/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 26 lô đất tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai ảnh 9
Ngày 23/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 26 lô đất tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai ảnh 10