(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/8/2021 do UBND huyện Đông Sơn ủy quyền như sau:

236 lô đất ở tại khu dân cư thôn Yên Doãn 2, xã Đông Yên, huyện Đông Sơn (MBQH số 4918/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn).

UBND huyện Đông Sơn

Ngày 23/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 236 lô đất tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 23/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 236 lô đất tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 23/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 236 lô đất tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 23/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 236 lô đất tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 23/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 236 lô đất tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 5
Ngày 23/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 236 lô đất tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 6
Ngày 23/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 236 lô đất tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 7
Ngày 23/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 236 lô đất tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 8
Ngày 23/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 236 lô đất tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 9
Ngày 23/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 236 lô đất tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 10
Ngày 23/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 236 lô đất tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 11