(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo về việc gia hạn thời gian bán, tiếp nhận hồ đăng ký tham gia đấu giá và thay đổi thời gian tổ chức đấu giá đối với tài sản vào ngày 23/8/2021 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hớn Quản ủy quyền như sau:

Thông báo về việc gia hạn thời gian bán, tiếp nhận hồ đăng ký tham gia đấu giá và thay đổi thời gian tổ chức đấu giá đối với Quyền sử dụng đất 23 lô đất ở tại khu X thuộc khu TTHC huyện Hớn Quản, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Có tổng diện tích của 23 lô: 4.604,6 m2

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hớn Quản

Ngày 23/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 23 lô đất tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước ảnh 1
Ngày 23/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 23 lô đất tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước ảnh 2
Ngày 23/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 23 lô đất tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước ảnh 3
Ngày 23/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 23 lô đất tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước ảnh 4
Ngày 23/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 23 lô đất tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước ảnh 5
Ngày 23/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 23 lô đất tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước ảnh 6