(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Kinh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/8/2021 do UBND huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa ủy quyền như sau:

Là quyền sử dụng đất gồm 22 lô đất tại khu dân cư xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (thuộc MBQH số 86/MBQH-UBND được phê duyệt ngày 01/12/2020); Tổng diện tích đấu giá 22 lô đất là: 4.400 m2 (Bốn nghìn bốn trăm mét vuông). Diện tích các lô từ 175 m2 đến 265,3 m2 trên một lô đất. Hiện trạng: Nền hiện trạng mặt bằng quy hoạch; Đã có đường giao thông; Hệ thống thoát nước: Đã có Tổng giá khởi điểm: 13.318.800.000 đồng (Mười ba tỷ ba trăm mười tám triệu tám trăm nghìn đồng). Giá khởi điểm các lô đất từ 525.000.000 đồng/lô đến 795.900.000 đồng/lô.

UBND huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Ngày 23/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 22 lô đất tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 23/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 22 lô đất tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 23/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 22 lô đất tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 23/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 22 lô đất tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4