(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Kinh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/8/2021 do UBND huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất gồm 17 lô đất tại khu dân cư xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (thuộc MBQH số 61/MBQH-UBND được phê duyệt ngày 20/7/2020); Tổng diện tích đấu giá 17 lô đất là: 2.392,5 m2 (Hai nghìn ba trăm chín mươi hai phẩy năm mét vuông). Diện tích các lô từ 138,00 m2 đến 184,50 m2 trên một lô đất; Tổng giá khởi điểm: 14.576.400.000 đồng (Mười bốn tỷ năm trăm bẩy sáu triệu bốn trăm nghìn đồng) Giá khởi điểm các lô đất từ 828.000.000 đồng/lô đến 1.328.400.000 đồng/lô; Hiện trạng: Nền hiện trạng mặt bằng quy hoạch; Đường quy hoạch: Đã có đường giao thông; Hệ thống thoát nước: Đã có

UBND huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Ngày 23/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 17 lô đất tại huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 23/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 17 lô đất tại huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 23/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 17 lô đất tại huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 23/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 17 lô đất tại huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 23/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 17 lô đất tại huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa ảnh 5