(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/8/2021 do Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Đăng ủy quyền như sau:

Thông báo về việc gia hạn thời gian bán, tiếp nhận hồ đăng ký tham gia đấu giá và thay đổi thời gian tổ chức đấu giá đối với Quyền sử dụng đất 12 lô đất (thuộc khu đất có ký hiệu A1 và A2) Khu tái định cư thôn 3, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Tổng diện tích của 12 lô đất: 2.709,2 m2. (Chi tiết cụ thể tại thông báo gia hạn).

Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Đăng.

Ngày 23/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước ảnh 1
Ngày 23/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước ảnh 2
Ngày 23/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước ảnh 3
Ngày 23/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước ảnh 4
Ngày 23/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước ảnh 5
Ngày 23/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước ảnh 6