(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/8/2021 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

Khối lượng cây xà cừ gỗ tròn thân chính 8,716 m3, Khối lượng cây xà cừ gỗ tròn cành ngọn 4,687 m3. - Đèn trang trí đảo trung tâm: 01 trụ, hiện rỉ sét, hư hỏng đế, thân trụ và bóng đèn; Khối lượng: đế (01*50kg = 50kg); thân trụ (01*30kg = 30kg); - Đèn trang trí khuôn viên: 12 trụ, hiện rỉ sét, hư hỏng không có bóng đèn và 04 trụ hư hỏng chỉ còn đế trụ. Khối lượng đèn tròn: Đế (08*50kg = 400kg/ sắt); thân trụ (06*50kg = 30kg/ sắt). Khối lượng đèn vuông: Đế (08*50kg = 400kg/ sắt); thân trụ (06*20kg = 120kg/ sắt). - Tổng giá khởi điểm: 23.511.968 đồng (Bằng chữ: Hai mươi ba triệu năm trăm mười một ngàn chín trăm sáu mươi tám đồng). - Nguồn gốc: Tài sản thanh lý theo Quyết định số 440/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của UBND huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai. - Địa chỉ tài sản tại: Thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai

Ngày 23/8/2021, đấu giá cây xà cừ, đèn trang trí tại tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 23/8/2021, đấu giá cây xà cừ, đèn trang trí tại tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 23/8/2021, đấu giá cây xà cừ, đèn trang trí tại tỉnh Gia Lai ảnh 3