(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/8/2021 do Viễn thông Bắc Giang ủy quyền như sau:
Ngày 23/8/2021, đấu giá cáp đồng thu hồi tại tỉnh Bắc Giang ảnh 1