(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/8/2021 do Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế ủy quyền như sau:

Hàng hóa các loại bao gồm 17 mặt hàng

Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 23/8/2021, đấu giá 17 mặt hàng hóa các loại tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 23/8/2021, đấu giá 17 mặt hàng hóa các loại tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 23/8/2021, đấu giá 17 mặt hàng hóa các loại tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 23/8/2021, đấu giá 17 mặt hàng hóa các loại tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4