(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/8/2021 do Cục quản lý thị trường tỉnh Nam Định ủy quyền như sau:

Lô hàng gồm 12536 kg vải bò cuộn

Cục quản lý thị trường tỉnh Nam Định

Ngày 23/8/2021, đấu giá 12.536 kg vải bò cuộn tại tỉnh Nam Định ảnh 1
Ngày 23/8/2021, đấu giá 12.536 kg vải bò cuộn tại tỉnh Nam Định ảnh 2
Ngày 23/8/2021, đấu giá 12.536 kg vải bò cuộn tại tỉnh Nam Định ảnh 3