(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/8/2019 do Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Tây Ninh ủy quyền như sau:

Về việc đấu giá tài sản

Đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Tây Ninh, như sau:

- Lô 1: 04 xe mô tô các loại. Giá khởi điểm: 95.400.000 đồng. Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng. Lô 2: 04 cái ghế và 01 cái bàn gỗ hương + Nhôm và sắt phế liệu, thùng lôi, cân điện tử. Giá khởi điểm: 59.856.000 đồng. Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng. Lô 3: Gồm 02 xe mô tô + 02 xe ô tô. Giá khởi điểm: 137.800.000 đồng. Tiền đặt trước: 21.000.000 đồng. Lô 4: 01 máy đào bánh xích. Giá khởi điểm: 215.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 32.000.000 đồng. Lô 5: Lô gỗ các loại (Dầu, Huỷnh, Căm xe). Giá khởi điểm: 73.630.000 đồng. Tiền đặt trước: 11.000.000 đồng. Lô 6: 02 cái thùng lôi và 41.460 kg giấy phế liệu. Giá khởi điểm: 87.866.000 đồng. Tiền đặt trước: 13.000.000 đồng. Lô 7: Đất dùng để san lắp. Giá khởi điểm: 386.671.560 đồng. Tiền đặt trước: 58.000.000 đồng.

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá đối với lô 1,2,5,6: 150.000 đồng/01 bộ.

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá đối với lô 3,4,7: 200.000 đồng/01 bộ.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 20/8/2019 (thứ ba). Xem tài sản trực tiếp ngày 15&16/8/2019, tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút, ngày 23/8/2019 (thứ sáu).

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản, bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh, bản sao giấy CMND.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.