(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long đấu giá tài sản thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/8/2019 do hòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an tỉnh Vĩnh Long ủy quyền như sau:

Đấu giá 08 lô hàng hóa tịch thu sung công quỹ bao gồm: Lô 01: Văn phòng phẩm, các loại mặt hàng khác; Lô 02: Điện – điện tử; Lô 03: Quần áo, giày dép; Lô 04: Phụ tùng xe; Lô 05: Các mặt hàng khác; Lô 06: Thuốc thú y, phụ gia thực phẩm; Lô 07: Quần áo; Lô 08: Phụ kiện điện thoại; bàn giao theo hiện trạng thực tế.

Giá khởi điểm từng lô: Lô 01: 38.157.440 đồng; Lô 02: 15.750.000 đồng; Lô 03: 15.786.000 đồng; Lô 04: 31.329.000 đồng; Lô 05: 59.942.700 đồng; Lô 06: 121.194.000 đồng; Lô 07: 163.611.900 đồng; Lô 08: 9.638.190 đồng.

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 20/8/2019, tại địa chỉ: Số 180, ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 20/8/2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Lô 02, 03, 08: 50.000 đồng/01 hồ sơ; Lô 01, 04: 100.000 đồng/01 hồ sơ; Lô 05:150.000 đồng/01 hồ sơ; Lô 06, 07: 200.000 đồng/01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: Lô 01: 7.600.000 đồng/01 hồ sơ; Lô 02,03: 3.100.000 đồng/01 hồ sơ; Lô 04: 6.200.000 đồng/01 hồ sơ; Lô 05: 11.900.000 đồng/01 hồ sơ; Lô 06: 24.200.000 đồng/01 hồ sơ; Lô 07: 32.000.000 đồng/01 hồ sơ; Lô 08: 1.900.000 đồng/01 hồ sơ.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức khi đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ. Người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, cách thức ghi phiếu, thời gian nộp phiếu theo hướng dẫn, khi nộp phiếu trả giá phải nộp khoản tiền đặt trước nêu trên vào tài khoản mở tại Ngân hàng của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (từ ngày 20/8/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 22/8/2019).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 23/8/2019, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Địa chỉ: Số 180, ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3964564.