(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Tài chính cổ phần Điện lực do Tập đoàn điện lực Việt Nam sở hữu vào ngày 23/8/2019 như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn điện lực Việt Nam

Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Tài chính cổ phần Điện lực

Địa chỉ: Tầng 14, 15, & 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội). Chi tiết: Huy động vốn; Nhận tiền gửi của tổ chức; ...

Vốn điều lệ: 2.500.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 13.480 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:      18.750.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     18.750.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ 8h00 ngày 26/07/2019 đến 15h30 ngày 16/08/2019

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:          Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21/08/2019

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:          08h30 ngày 23/08/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:      Từ ngày 24/08/2019 đến 16 giờ ngày 30/08/2019

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 27/08/2019 đến ngày 30/08/2019