(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/7/2021 do của Sở Khoa học và Công Nghệ tỉnh Quảng Ninh ủy quyền như sau:

Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh tổ chức đấu giá tài sản là 01 xe ô tô Mazda 6 biển kiểm soát 14C-7588 của Sở Khoa học và Công Nghệ.

Ngày 23/7/2021, đấu giá xe ô tô Mazda 6 tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 1

- Giá khởi điểm tài sản: 150.500.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn).

Ghi chú: Giá của tài sản trên chưa bao gồm: Thuế VAT, các loại thuế, lệ phí chuyển nhượng và đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định của Nhà nước.

- Người có tài sản đấu giá: Sở Khoa học và Công Nghệ; Địa chỉ: Tòa nhà liên cơ quan số 3 - p.Hồng Hà - TP.Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.

- Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng chẵn).

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: 200.000 đồng/1 bộ hồ sơ (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng cho một bộ hồ sơ).

- Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ: Từ 8h00 ngày 07/07/2021 đến 16h00 ngày 20/07/2021.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Giờ hành chính các ngày 12/07/2021, 13/07/2021 tại trụ sở liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Thời gian nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Từ 8h00 đến 16h30 các ngày 20/07/2021; 21/07/2021; 22/07/2021.

- Thời gian công bố giá: Từ 14 giờ 30 phút ngày 23/07/2021.

- Địa điểm bán, nộp hồ sơ đăng kí tham gia đấu giá và công bố giá đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh; Địa chỉ: Số 26 phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

* Cách thức tham gia đấu giá:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản. Những người không được đăng ký tham gia đấu giá thực hiện theo quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản .

* Điều kiện tham gia đấu giá:

- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ (theo mẫu do Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh phát hành);

- Đối với cá nhân tham gia đấu giá phải có giấy chứng minh nhân dân/CCCD (bản sao có chứng thực hoặc bản gốc để đối chiếu);

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải có: Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, chứng minh nhân dân/CCCD của người đại diện theo pháp luật.

- Trong trường hợp là người được uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền hợp pháp.

- Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật về đấu giá và quy chế của Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh;

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo đúng thời gian quy định.

- Nộp đủ số tiền đặt trước đúng thời gian quy định vào tài khoản của Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh; Số tài khoản: 44010003838368 tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Quảng Ninh.

* Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói. Phương thức trả giá lên.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Công ty Đấu Giá Hợp danh Quảng Ninh; Địa chỉ: Số 26 phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 02033.816.731

Ngày 23/7/2021, đấu giá xe ô tô Mazda 6 tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 2