(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/7/2021 do Công ty điện lực Sóc Trăng ủy quyền như sau:
Ngày 23/7/2021, đấu giá vật tư thiết bị, tài sản phế liệu tại TP.HCM ảnh 1