(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá toàn bộ khoản nợ của Nông trường Sông Hậu thành phố Cần Thơ tại Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ vào ngày 23/7/2021 như sau:
Ngày 23/7/2021, đấu giá toàn bộ khoản nợ của Nông trường Sông Hậu thành phố Cần Thơ tại Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ ảnh 1