(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/7/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủy Nguyên ủy quyền như sau:

01 Tàu biển Văn Minh 68, trọng tải toàn phần: 7809.80 MT, Hô hiệu/Số IMO: 3WII9/9669641, Số đăng ký: VN-3750-VT do Cơ quan đăng ký tàu biển và thuyền viên khu vực Hải Phòng cấp ngày 11 tháng 11 năm 2014, chủ sở hữu: Công ty TNHH Thương mại Văn Minh

1. Tên, địa chỉ, tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng - số 112 đường Lê Duẩn, phường Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng; Điện thoại: 0225.3678.680 hoặc 09369.304.94 (Đ/c: Hải thụ lý).

2. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủy Nguyên; Địa chỉ: Đường 351 xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.

3. Tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ:

3.1. Tài sản đấu giá: 01 Tàu biển Văn Minh 68, trọng tải toàn phần: 7809.80 MT, Hô hiệu/Số IMO: 3WII9/9669641, Số đăng ký: VN-3750-VT do Cơ quan đăng ký tàu biển và thuyền viên khu vực Hải Phòng cấp ngày 11 tháng 11 năm 2014, chủ sở hữu: Công ty TNHH Thương mại Văn Minh.

- Nguồn gốc, tính pháp lý của tài sản: Tài sản được đấu giá căn cứ theo:

- Bản án số 32/2019/DSST ngày 18/7/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc tranh chấp Hợp đồng vay tài sản; Hợp đồng thế chấp tài sản.

- Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 160/QĐ-CCTHADS ngày 26/10/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủy Nguyên.

- Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 12/QĐ-CCTHADS ngày 06/4/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủy Nguyên.

- Đặc điểm, chi tiết của tài sản: Thể hiện tại Chứng thư thẩm định giá số 615.1/HAA - CTTĐG ngày 15/6/2021 của Công ty TNHH Tư vấn thẩm định giá HAA và Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 23/4/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủy Nguyên.

3.2. Giá khởi điểm của tài sản: 15.680.000.000 đồng (Mười năm tỷ, sáu trăm tám mươi triệu đồng chẵn). Giá khởi điểm nêu trên không bao gồm thuế VAT.

Người trúng đấu giá có nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, lệ phí có liên quan theo quy định của pháp luật và làm các thủ tục chuyển quyền sở hữu (sử dụng) tài sản tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3.3. Tiền đặt trước: 3.100.000.000 đồng (Ba tỷ, một trăm triệu đồng).

3.4. Bước giá: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

(Bước giá là phần chênh lệch giữa giá trả lần sau cao hơn giá trả lần liền kề trước đó, bước giá được áp dụng trong trường hợp có nhiều người trả giá cao nhất bằng nhau và có nhu cầu đấu giá tiếp).

3.5. Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng liên tục tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

- Đặc điểm chi tiết của các tài sản trên được thể hiện tại hồ sơ kèm theo.

- Người tham gia đấu giá: Tổ chức, doanh nghiệp … vv có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, có nhu cầu, có khả năng tài chính.

- Người tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+ Có Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân;

+ Có giấy đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức, doanh nghiệp);

+ Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Quy chế này; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản.

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

3.5. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, doanh nghiệp … vv có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và nộp 01 bộ hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng (số 112 đường Lê Duẩn, phường Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng) gồm các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm khi mua hồ sơ);

+ Có Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân;

+ Có giấy đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức, doanh nghiệp);

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

3.6. Người không được tham gia đấu giá: Theo quy định tại khoản 04 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c nêu trên;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

4. Thời gian, địa điểm mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá, tiền đặt trước, xem tài sản và thời gian tổ chức cuộc đấu giá:

4.1. Thời gian tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 09/7/2021 đến 17 giờ ngày 20/7/2021 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng – Số 112 đường Lê Duẩn, phường Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

4.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 14/7/2021 và ngày 15/7/2021 tại Công ty CP cơ khí Bắc Sông Cấm – Thôn 6, xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.

4.3. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Ngày 20 + 21 + 22/7/2021 trong giờ hành chính vào tài khoản tạm giữ của Trung tâm.

4.4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Từ 15 giờ 00 phút ngày 23/7/2021 tại Công ty CP cơ khí Bắc Sông Cấm – Thôn 6, xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng; điện thoại: (0225). 3678680 hoặc 0977978726 (Đ/c Hải thụ lý).

Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ nêu trên!

Ngày 23/7/2021, đấu giá tàu biển Văn Minh 68 tại thành phố Hải Phòng ảnh 1