(BĐT) - Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/7/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đăk Nông ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam - Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, tổ 02, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đăk Nông - Địa chỉ: Số 83 Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 2, diện tích 10.668,5 m2 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý tại phường Nghĩa Tân, thành phố Gia nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

- Vị trí thửa đất: Phường Nghĩa Tân, thành phố Gia nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

- Nguồn gốc sử dụng đất: Đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý.

- Mục đích sử dụng đất sau khi đấu giá: Đất thương mại, dịch vụ.

- Hình thức giao đất, cho thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thông qua hình thức đấu giá Quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày ký quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

- Quy định về quy mô xây dựng công trình trên đất: Mật độ xây dựng của khu đất là 50-60%, chiều cao công trình 1-2 tầng, khi xây dựng công trình phải có giấy phép xây dựng...

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, phí tham gia:

+ Giá khởi điểm: 8.571.000.000 đồng (Tám tỷ, năm trăm bảy mươi mốt triệu đồng).

+ Tiền đặt trước: 1.700.000.000 đồng (Một tỷ, bảy trăm triệu đồng).

+ Phí tham gia: 3.000.000 đồng/hồ sơ (Ba triệu đồng).

5. Hình thức đấu giá và Phương thức trả giá:

+ Hình thức: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

+ Phương thức: Trả giá lên.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký đấu giá: Từ lúc 07 giờ 30 phút ngày 02/7/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/7/2021. (trong giờ hành chính). Tại Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam - Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, tổ 02, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

7. Thời gian xem tài sản bán đấu giá: Từ lúc 08 giờ 30 phút ngày 19/7/2021 cho đến 16 giờ 30 phút ngày 20/7/2021 trong giờ hành chính. Tại nơi có tài sản.

8. Thời gian nộp tiền đặt trước là: Từ lúc 7 giờ 30 phút ngày 16/7/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/7/2021 (trong giờ hành chính) vào số tài khoản: 5307201001377 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp tiền đặt trước trong thời gian đăng ký đấu giá là hoàn toàn tự nguyện.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 23/7/2021 tại trụ sở của Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam - Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, tổ 02, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước tại trụ sở Chi nhánh công ty đấu giá hợp danh Trung Nam. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

11. Những thông tin khác: Công ty không tổ chức bán đấu giá trong trường hợp trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc người có tài sản đấu giá yêu cầu đình chỉ, tạm đình chỉ việc tổ chức bán đấu giá.

Trường hợp thời gian đấu giá tài sản có thay đổi tổ chức đấu giá tài sản sẽ thông báo đến khách hàng.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam - Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, tổ 02, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông - Điện thoại: 02613.547979; DĐ: 0964.846.846 để được hướng dẫn chi tiết.