(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/7/2021 do Công ty TNHH MTV Cơ điện và Vật liệu nổ 31 ủy quyền như sau:
Ngày 23/7/2021, đấu giá gỗ keo tại tỉnh Thái Nguyên ảnh 1