(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/7/2021 do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:
Ngày 23/7/2021, đấu giá 285 máy móc thiết bị tại TP.HCM ảnh 1