(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/7/2021 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 23/7/2021, đấu giá 2 xe ô tô Toyota và Chevrolet tại TP.HCM ảnh 1