(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Á Âu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/7/2020 do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô nhãn hiệu NISSAN; số loại NAVARA; màu cam; BKS: 21C - 055.96; số khung 2D23Z0032279; số máy YD25747868T.

Người có tài sản: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng.

Giá khởi điểm: 440.000.000 đồng. Bước giá: 2.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 88.000.000 đồng. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 20/07/2020.

Thời gian xem tài sản và xem giấy tờ về TS: Từ ngày 08/07/2020 đến ngày 20/07/2020 (trong giờ hành chính). Địa điểm xem TS: Bãi xe Kim Giang, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 08/07/2020 đến 17h00, ngày 20/07/2020 (trong giờ hành chính). Phí hồ sơ: 200.000 đồng/1 bộ.

Thời gian nhận phiếu trả giá: Từ 08h00 đến 17h00, ngày 20/07/2020.

Thời gian công bố giá: 9h00 ngày 23/7/2020

Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản, nộp phiếu trả giá và công bố giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Á Âu. Đ/c: B14 khu đấu