(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/7/2020 do Sở Tài chính tỉnh Lào Cai ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai - Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Lào Cai - Địa chỉ: Trụ sở khối 10, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

3. Tên tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá: Tài sản trên đất gắn với Quyền sử dụng đất trụ sở cũ của Ngân hàng Chính sách xã hội Cam Đường, cụ thể như sau:

- Vị trí: Đường Hoàng Sào, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai.

- Tổng số thửa đất: 01 thửa.

- Tổng diện tích đất là: 326,4 m².

- Quy hoạch sử dụng đất: Chấp hành nghiêm túc quy hoạch đã được phê duyệt.

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị (không chia lô);

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Hình thức giao đất: Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

3.2. Nơi có tài sản đấu giá đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Lào Cai

3.3. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Giá khởi điểm: 3.993.347.000 đồng (Ba tỷ, chín trăm chín mươi ba triệu, ba trăm bốn mươi bẩy nghìn đồng chẵn).

b. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ 01 hồ sơ.

c. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm.

4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá, nộp tiền đặt trước và công bố giá:

- Thời gian nhận đăng ký tham gia đấu giá qua đường Bưu điện: Hạn cuối cùng đến 17 giờ 00 phút ngày 20/7/2020 (tính theo dấu đến của Bưu điện).

- Địa điểm nhận hồ sơ của Bưu điện: Tại Phòng Nghiệp vụ tầng II, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 20/7/2020 đến ngày 22/7/2020, khách hàng nộp vào tài khoản số: 37510000114453 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai; Địa chỉ: Phố 30 tháng 4, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Thời gian, địa điểm công bố giá: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 23/7/2020 tại Phòng đấu giá tầng II, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá

6. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp gửi qua đường bưu điện

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại:

0214.3824. 914 - 0214.3663.168.