(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/7/2020 do UBND huyện Đông Sơn ủy quyền như sau:
Ngày 23/7/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 23/7/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 23/7/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3