(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/7/2020 do Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

3. Tài sản đấu giá: 01 (một) lô tài sản là hàng hóa nhập lậu các loại do Trung Quốc sản xuất bao gồm:

Ngày 23/7/2020, đấu giá hàng hóa nhập lậu các loại tại tỉnh Phú Thọ ảnh 1

* Nguồn gốc của tài sản: Là tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1310/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ; Quyết định tạm giữ số 00026389/QĐ-TGTV ngày 05/6/2020, Quyết định phê duyệt phương án số 1400/QĐ/UBND ngày 30/6/2020;

4. Giá khởi điểm của lô tài sản đấu giá: 141.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi mốt triệu đồng chẵn).

(Bán đấu giá cả lô không bán riêng lẻ. Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu tài sản theo pháp luật hiện hành nếu có)

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản

Từ ngày 07/7/2020 đến ngày 08/7/2020 trong giờ làm việc hành chính, khách hàng liên hệ với Cục QLTT tỉnh Phú Thọ để xem tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài sản.

6. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

Bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 07/7/2020 đến ngày 20/7/2020 tại: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

7. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá, bước giá của tài sản đấu giá

- Tiền hồ sơ (mức thu không hoàn lại): 200.000đồng/hồ sơ/lô tài sản (Hai trăm nghìn đồng)

- Bước giá: 200.000đ/lô tài sản (Hai trăm nghìn đồng).

8. Tiền đặt trước: 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng)

* Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong 03 ngày 20, 21, 22/7/2020 (trước 17h00 phút)

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng tiền mặt tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản hoặc nộp vào tài khoản số 42310000177988 tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Phú Thọ - PDG khu công nghiệp Thụy Vân. Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. Trường hợp khách hàng không trúng đấu giá sẽ được trả lại trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

9. Đăng ký tham gia đấu giá

Thời gian, cách thức đăng ký: Khách hàng trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký từ ngày 07/7/2020 đến ngày 20/7/2020.

Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Điều kiện tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và pháp luật khác có liên quan đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08h00 phút ngày 23/7/2020 tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Sở Tư pháp Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

11. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên, không hạn chế số.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103 844 209./.

Lưu ý: Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ làm việc hành chính