(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/7/2019 do Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố Buôn Ma Thuột ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố Buôn Ma Thuột.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 66 thửa đất tại khu dân cư tổ dân phố 7, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

- Tổng giá khởi điểm: 103.231.000.000 đồng (Một trăm lẻ ba tỷ, hai trăm ba mươi mốt triệu đồng).

- Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm/thửa.

- Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

4. Thời gian xem tài sản đấu giá: Vào ngày 18/07/2019 và ngày 19/07/2019.

5. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 17 giờ 00, ngày 19/07/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 23/07/2019, tại Hội trường - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

7. Hình thức, phương thức đấu giá:

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (tối đa không quá 05 vòng).

b) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

* Các nội dung khác được quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk. Địa chỉ: Số 135 Đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3954464 để được hướng dẫn chi tiết.