(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bất động sản Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/6/2022do Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Bất động sản Việt

Địa chỉ: 76 (lầu 6) Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 1, (Tầng Trệt) và Tầng 2, Tòa nhà Sailing Tower, Số 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh., Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 23/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 20/06/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 22/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 31/05/2022 - 16:00 20/06/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Bất động sản Việt – Số 76 (Lầu 6) Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh để mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 11:00 23/06/2022

Địa điểm: trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Bất động sản Việt – Số 76 (Lầu 6) Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.