(BĐT) - Sacombank và Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Cầu Group thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/6/2022 như sau:
Ngày 23/6/2022, đấu giá bất động sản và khoản nợ tại quận Tân Phú, TP.HCM ảnh 1