(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/6/2021 do Ngân hàng TMCP Quốc Dân ủy quyền như sau:
Ngày 23/6/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long ảnh 1