(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Tín thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/6/2021 do Ngân hang TMCP Tiên Phong và Ngân hang TMCP Xăng dầu Petrolimex ủy quyền như sau:
Ngày 23/6/2021, đấu giá 2 xe ô tô tại Hà Nội ảnh 1