(BĐT) - Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/6/2019 do UBND huyện Yên Lập ủy quyền như sau:

Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, tổ 16C khu 9, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ)

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở tại một số vị trí trên địa bàn huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Cụ thể:

- Vị trí 2: Quyền sử dụng 12 ô đất tại khu 4, xã Nga Hoàng

- Vị trí 3: Quyền sử dụng 10 ô đất tại khu 7, xã Xuân Thủy

2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ, bước giá (Có danh sách kèm theo)

3. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Yên Lập (Địa chỉ: TT Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ),

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 20/06/2019 (đối với VT2 và VT3)tại:

- UBND TT Yên Lập, UBND xã Xuân Thủy và UBND xã Nga Hoàng

- Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Yên Lập

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ

5. Thời gian, địa điểm xem hiện trạng: Liên tục 2 ngày: Từ ngày 10/06 và 11/06/2019 (Trong giờ hành chính) tại vị trí khu đất đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Theo điều 38 Luật Đấu giá Tài sản 2016, đủ điều kiện về tài chính, không vi phạm pháp luật, nộp đủ tiền đặt trước và nộp hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định.

- Cách thức: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 20/06/2019 (đối với VT2 và VT3) nộp hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Yên Lập.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Vị trí 2: 8h00’ ngày 23/06/2019 tại UBND xã Nga Hoàng

- Vị trí 3: 14h00’ ngày 23/06/2019 tại UBND xã Xuân Thủy

8. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp (không hạn chế số vòng) tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

9. Phương thức nộp tiền đặt trước: nộp tiền vào tài khoản số 2707201002507 mở tại Agribank – chi nhánh Phú Thọ II của Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215.

- Phòng TC-KH huyện Yên Lập; UBND xã Nga Hoàng, xã Xuân Thủy và TT Yên Lập