(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 445 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 23/05/2016. 
Ngày 23/5: Có 4/445 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 23/5: Có 4/445 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 441 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Trường Tiểu học Ngô Mây (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 24/05/2016; Công an tỉnh Sơn La dự kiến phát hành HSYC từ ngày 25/05/2016; UBND huyện Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 26/05/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Trường Trung học Phổ thông Gia Nghĩa (thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 27/05/2016 đến ngày 01/06/2016. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.  

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.