(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/5/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Quang ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang

Địa chỉ: thành phố hà giang, tỉnh hà giang, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

Địa chỉ: Thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 23/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang ảnh 1
Ngày 23/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang ảnh 2

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 18/05/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 20/05/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 29/04/2022 - 16:00 20/05/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang. - Người tham gia đấu giá tài sản là cá nhân, đại diện tổ chức khi đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Tự nguyện đăng ký tham gia và chấp nhận mua tài sản đấu giá ít nhất bằng giá khởi điểm trở lên; - Không thuộc những đối tượng quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016; - Trường hợp tài sản đấu giá yêu cầu của pháp luật phải có điều kiện thì Người tham gia đấu giá tài sản phải đảm bảo đáp ứng được yêu cầu đó bằng văn bản trước khi kết thúc thời gian đăng ký tham gia đấu giá. 7.3 Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá, gồm: Đơn đăng đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm), Bản sao CMND, CCCD (còn thời hạn sử dụng) hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD (đối với tổ chức), Nộp tiền đặt trước, Bản sao

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 23/05/2022

Địa điểm: Phòng đấu giá - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang - Địa chỉ: Đường Trần Quốc Toản, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Ngày 23/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang ảnh 3
Ngày 23/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang ảnh 4
Ngày 23/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang ảnh 5