(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/5/2020 do UBND huyện Tam Nông ủy quyền như sau:

Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ (Đ/c: Số 36, Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ)

1. Tài sản đấu giá:

1.1. Vị trí 1: Quyền sử dụng 09 ô đất tại khu 4 xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

- Diện tích: từ 143,4 m2 đến 231,0m2/ô. Giá khởi điểm: từ 550.000đ đến 600.000đồng/m2.

1.2. Vị trí 2: Quyền sử dụng 02 ô đất tại khu 5 xã Thượng Nông (nay là khu 5 xã Dân Quyền); 02 ô đất tại khu Ao Cửa Lối xã Thượng Nông (nay là xã Dân Quyền); 59 ô đất tại khu 8 xã Dậu Dương (nay là khu 4 xã Dân Quyền), huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

- Diện tích: từ 107,7m2 đến 320,7m2/ô. Giá khởi điểm: từ 450.000đ đến 4.000.000đồng/m2.

2. Tiền đặt trước: từ 13.000.000đ đến 80.000.000 đồng/hồ sơ.

3. Tiền bán hồ sơ: từ 100.000đ đến 500.000 đồng/hồ sơ.

4. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Tam Nông (Đ/c: Thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 20/05/2020 tại UBND xã Dị Nậu, UBND xã Dân Quyền, UBND xã Vạn Xuân, UBND xã Lam Sơn và Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Hai ngày liên tục: ngày 06/05 và 07/05/2020 (Trong giờ hành chính) tại vị trí khu đất đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Các khách hàng đáp ứng đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp đủ tiền đặt trước theo quy định.

- Cách thức: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 20/05/2020, các khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại UBND các xã hoặc Phòng Tài chính kế hoạch huyện Tam Nông.

8. Thời gian, địa điểm đấu giá:

- Vị trí 1: Bắt đầu 08h00 ngày 23/05/2020 tại Hội trường UBND xã Dị Nậu.

- Vị trí 2: Bắt đầu 13h30 ngày 23/05/2020 tại Hội trường UBND xã Dân Quyền.

9. Phương thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 20/05 đến 16h00 ngày 22/05/2020 (Trong giờ hành chính), nộp tiền đặt trước vào tài khoản số: 2714201003303, mở tại AGRIBANK – CN Tam Nông, Phú Thọ.

Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

10. Hình thức đấu giá: bằng bỏ phiếu kín trực tiếp (tối đa 30 vòng) tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

* Chi tiết liên hệ:

- Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ (ĐT: 0210 3842215).

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tam Nông và UBND các xã có tài sản đấu giá. 

Ngày 23/5/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 23/5/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 23/5/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ ảnh 3
Ngày 23/5/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ ảnh 4