(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn thông báo tổ chức bán đấu giá vào ngày 23/5/2019 do Công ty Thí nghiệm điện lực TP.HCM ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn. Đ/c: Số 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP.HCM.

Người có tài sản đấu giá: Công ty Thí nghiệm điện lực TP.HCM. Đ/c: Số B84A Bạch Đằng, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM.

Tên tài sản: Tài sản thanh lý.

Giá khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT):

- Lô 1: Là những tài sản có CTNH bao gồm 02 danh mục VTTBPT, 06 danh mục TSCĐ và 65 danh mục CCDCĐN: 114.000.000 đồng;

- Lô 2: Là những tài sản không có CTNH bao gồm 07 danh mục VTTBPT, 03 danh mục tài sản cố định, 51 danh mục CCDCĐN, là chất thải rắn công nghiệp: 91.000.000 đồng.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các giấy tờ phải được sao y trong thời hạn 03 tháng.

- Đối với lô 1: Có giấy phép hành nghề xử lý CTNH có địa bàn hoạt động và danh sách CTNH được phép xử lý phù hợp với mã CTNH: 170304, 180102, 190205, 190601 được cấp theo thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các điều kiện khác được qui định trong Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong trường hợp là đại lý vận chuyển của chủ hành nghề quản lý CTNH, khi tham gia đấu giá phải có giấy uỷ quyền của chủ hành nghề quản lý CTNH.

 - Đối với lô 2: Khách hàng tham gia đấu giá phải có giấy phép hành nghề vận chuyển và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường (được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động với ngành nghề trên; có phương tiện, thiết bị đảm bảo an toàn không được làm rơi vải, phát tán bụi và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định) và có giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường theo Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ v/v quản lý chất thải và phế liệu.

Thời hạn bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến hết ngày 20/05/2019 (trong giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 20/05/2019 đến hết ngày 22/05/2019 (trong giờ hành chính).

Thời gian xem tài sản: Ngày 15/05/2019 và ngày 16/05/2019, tại số B84A Bạch Đằng, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM.

Thời gian đấu giá: 09h30, ngày 23/05/2019 (thứ Năm).

Địa điểm mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và đấu giá: Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn. Đ/c: Số 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP.HCM. ĐT: 028 22 455 120.