(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/4/2021 do Agribank Chi nhánh 9 ủy quyền như sau:
Ngày 23/4/2021, đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty CP Tân Hoàng Thắng tại Agribank Chi nhánh 9 ảnh 1