(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/4/2021 do BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 2 ủy quyền như sau:
Ngày 23/4/2021, đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Thành Lợi tại BIDV chi nhánh Sở giao dịch 2 ảnh 1