(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/4/2021 do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Gia Lai ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Gia Lai.

Tài sản đấu giá gồm:

Tài sản thứ nhất: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AA 256238 được Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cấp ngày 30/9/2004 như sau:

- Thửa đất số: 70A - Tờ bản đồ số: 1

Địa chỉ thửa đất: Xã Diên Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Diện tích: 10.250m2 (Bằng chữ: Mười nghìn hai trăm năm mươi mét vuông);

- Hình thức sử dụng đất : Riêng : 10250m2; Chung : Không m2 ;

Mục đích sử dụng đất : Đất Nông nghiệp lâu năm

Thời hạn sử dụng đất : 2043

Tài sản thứ hai: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 924509 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 27/3/2017, cụ thể như sau:

Thửa đất số: 44, 45 - Tờ bản đồ số: 24

Địa chỉ: Thôn 6, xã Diên Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;

Diện tích: 13.237m2 (Bằng chữ: Mười ba nghìn hai trăm ba mươi bảy mét vuông);

Hình thức sử dụng đất : Riêng : 13.237m2; Chung : Không m2 ;

Mục đích sử dụng đất : Đất trồng cây lâu năm

Thời hạn sử dụng đất : Đến tháng 10/2043.

Tổng giá khởi điểm của 02 tài sản: 1.380.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ ba trăm tám mươi triệu đồng).

4- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: 02 ngày (ngày 15 và 16/04/2021) tại nơi có tài sản.

5- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ ngày 20/04/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ. Tiền đặt trước: 150.000.000 đồng nộp trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Trung tâm số 6201 0000 788208 tại BIDV – CN Gia Lai.

Lưu ý: Hai tài sản không bán tách rời.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ ngày 20/04/2021, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ cho Trung tâm tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

8- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 23/04/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

9- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn – Pleiku – Gia Lai; ĐT: 02693826628.