(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/4/2021 do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Gia Lai ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

2- Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá gồm:

Tài sản thứ nhất: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y 967598 do UBND huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cấp ngày 18/3/2004, cụ thể như sau:

Thửa đất số: 27

Tờ bản đồ số: 26

Địa chỉ: Xã H’Bông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai;

Diện tích: 5.867 m2 (Bằng chữ: Năm nghìn tám trăm sáu mươi bảy mét vuông);

Hình thức sử dụng đất : Riêng : 5.867 m2; Chung : Không m2 ;

Mục đích sử dụng đất : Đất ở + đất nông nghiệp

Thời hạn sử dụng đất : Đến ở lâu dài, đất nông nghiệp 4/2021.

Tài sản thứ hai: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 592581 do UBND huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cấp ngày 29/10/2008, cụ thể như sau:

Thửa đất số: 38

Tờ bản đồ số: 26

Địa chỉ: Thôn Kte 2, xã H’Bông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai;

Diện tích: 2.400m2 (Bằng chữ: Hai nghìn bốn trăm mét vuông);

Hình thức sử dụng đất : Riêng : 2.400m2; Chung : Không m2 ;

Mục đích sử dụng đất : Đất trông cây hàng năm khác

- Thời hạn sử dụng đất: Đến tháng 10/2028.

Tổng giá khởi điểm của 02 tài sản: 1.238.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ hai trăm ba mươi tám triệu đồng).

4- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: 02 ngày (ngày 15 và 16/04/2021) tại nơi có tài sản.

5- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ ngày 20/04/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 150.000.000 đồng nộp trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Trung tâm số 6201 0000 788208 tại BIDV – CN Gia Lai.

Lưu ý: Hai tài sản không bán tách rời.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ ngày 20/04/2021, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ cho Trung tâm tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

8- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 23/04/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

9- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn – Pleiku – Gia Lai; ĐT: 02693826628.