(BĐT) - Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam tại TP.HCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/4/2021 do Công ty CP Cao su Tân Biên ủy quyền như sau:

1. Tên địa chỉ tổ chức bán đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam tại TP.HCM. Địa chỉ: 6/5 Phạm Văn Hai, F2, Q. Tân Bình, TP.HCM.

2. Tên địa chỉ Người có tài sản: Công ty CP Cao su Tân Biên - Tổ 2, Ấp Thạnh Phú Xã Tân Hiệp – Huyện Tân Châu – tỉnh Tây Ninh

3. Tài sản bán đấu giá: Quyền khai thác mủ cao su trên vườn cây cao su năm 2021 và năm 2022

Ngày 23/4/2021, đấu giá quyền khai thác mủ cao su tại tỉnh Tây Ninh ảnh 1

Ghi chú:

- Mức giá khởi điểm nêu trên đã bao gồm thuế GTGT.

- Người mua có trách nhiệm và nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí khác phát sinh có liên quan theo quy định (nếu có).

- Người mua chịu chi phí khai thác (vật tư, nhân công,...) trên vườn cây được nhượng quyền.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38 Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu mời liên hệ mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ theo quy định tại Chi nhánh Công ty đấu giá Bắc Trung Nam.

Lịch tổ chức thực hiện bán đấu giá

Ngày 23/4/2021, đấu giá quyền khai thác mủ cao su tại tỉnh Tây Ninh ảnh 2

5. Tiền mua hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ/gói.

6. Phương thức nộp tiền đặt trước: (10% giá khởi điểm) Chuyển khoản vào tài khoản 0021000440820 của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại NH Vietcombank Chi nhánh Hà Nội.

7. Thời gian/địa điểm nhận phiếu trả giá: Theo biên bản bốc thăm khi mua hồ sơ.

8. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp một vòng, theo phương thức trả giá lên.

9. Thời gian/địa điểm buổi công bố kết quả trả giá: Lúc 14h30 ngày 23/4/2021. Tại NVH Công ty CP Cao su Tân Biên.

Chi tiết: liên hệ trực tiếp tại các địa chỉ bán hồ sơ hoặc vào trang điện tử: www.daugiabtn.com

DANH MỤC

- Gói 1: Quyền khai thác mủ cao su tại NTCS Tân Hiệp và NTCS Bổ Túc năm 2021 (diện tích: 252,14 ha) và năm 2022 (diện tích 133,61 ha), cụ thể:

Ngày 23/4/2021, đấu giá quyền khai thác mủ cao su tại tỉnh Tây Ninh ảnh 3

Tổng giá khởi điểm: 4.569.400.000 đồng

Tiền đặt trước: 457.000.000 đồng

- Gói 2: Quyền khai thác mủ cao su tại Nông trường cao su Suối Ngô năm 2021 (diện tích: 127,53 ha) và năm 2022 (diện tích 127,53 ha), cụ thể:

Ngày 23/4/2021, đấu giá quyền khai thác mủ cao su tại tỉnh Tây Ninh ảnh 4

Tổng cộng giá khởi điểm: 2.625.150.000 đồng

Tiền đặt trước: 263.000.000 đồng

Ghi chú:

+ Mức giá khởi điểm nêu trên đã bao gồm thuế GTGT.

+ Người mua có trách nhiệm và nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí khác phát sinh có liên quan theo quy định (nếu có).

+ Người mua chịu chi phí khai thác (vật tư, nhân công,...) trên vườn cây được nhượng quyền.