(BĐT) - Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam tại TP.HCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/4/2021 do Công ty CP Cao su Tân Biên ủy quyền như sau:
Ngày 23/4/2021, đấu giá quyền khai thác mủ cao su tại tỉnh Tây Ninh ảnh 1