(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/4/2021 do Hạt kiểm lâm huyện Đồng Văn ủy quyền như sau:
Ngày 23/4/2021, đấu giá lô tài sản tại tỉnh Hà Giang ảnh 1
Ngày 23/4/2021, đấu giá lô tài sản tại tỉnh Hà Giang ảnh 2