(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Cầu Group thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/4/2021 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Nam Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Cầu Group

Địa chỉ: 65 Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0898.76.96.86

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: E6/36 Nguyễn Hữu Trí, Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 23/4/2021, đấu giá khoản nợ của Công ty Cổ phần Tân Đức Mạnh tại Agribank Chi nhánh Nam Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 19/04/2021

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 20/04/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 23/03/2021 - 17:00 20/04/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Ðịa điểm đăng ký: Công ty Ðấu giá Hợp danh Toàn Cầu Group, 65 Nguyễn Cư Trinh, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Ðiều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia hợp lệ, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt truớc cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng quy định. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá không được thuộc truờng hợp pháp luật quy định không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Ðiều 38 Luật Ðấu giá tài sản : 01/2016/QH14 của Quốc Hội ban hành ngày 17/11/2016 về việc đấu giá tài sản. - Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá liên hệ Công ty Ðấu giá Hợp danh Toàn Cầu Group để tiến hành nộp phí tham gia đấu giá, tiền đặt truớc và hồ so đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 23/04/2021

Địa điểm: 65 Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM