(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/4/2021 do Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị. Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: Km2 Quốc Lộ 9, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 23/4/2021, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản:

- Tên tài sản:

+ Tài sản 1: Lô hàng gồm 02 Điện thoại di động hiệu Iphone 11 Pro Max loại 64GB do NNSX, 02 Điện thoại di động hiệu Iphone 11 loại 64GB do NNSX và 04 Điện thoại di động hiệu Iphone XS Max loại 64GB do NNSX (hàng đã qua sử dụng).

+ Tài sản 2: Lô hàng gồm 04 Điện thoại di động hiệu Iphone 11 Pro Max loại 64GB do NNSX và 03 Điện thoại di động hiệu Iphone XS Max loại 64GB do NNSX (hàng đã qua sử dụng).

+ Tài sản 3: Lô hàng gồm 117 chai rượu Johnnie Walker Double Black label loại 1 lít/chai do Scotland sản xuất.

+ Tài sản 4: Lô hàng gồm 177 chai rượu Beluga Noble Russian loại 1 lít/chai do nước ngoài sản xuất.

+ Tài sản 5: Lô hàng gồm 50 điện thoại di động hiệu Iphone 8 Plus loại 64GB hãng Apple do NNSX và 50 điện thoại di động hiệu Iphone X loại 64GB hãng Apple do NNSX (hàng đã qua sử dụng).

- Nơi có tài sản: Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Quảng Trị.

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, thời gian nộp tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm: - Tiền đặt trước:

Tài sản 1: 57.600.000 đồng. 5.000.000 đồng.

Tài sản 2: 60.000.000 đồng. 6.000.000 đồng.

Tài sản 3: 64.350.000 đồng. 6.000.000 đồng.

Tài sản 4: 95.580.000 đồng. 9.000.000 đồng.

Tài sản 5: 450.000.000 đồng. 45.000.000 đồng.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 19/4/2021, 20/4/2021 và ngày 22/4/2021, khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 3902 201 007 221 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị mở tại Ngân hàng NN&PTNT CN TP Đông Hà (trong giờ hành chính).

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 09/4/2021 đến ngày 20/4/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị.

- Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu), nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước trong thời hạn quy định.

- Cách thức đăng ký: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị.

Vậy, Trung tâm thông báo cho các tổ chức có nhu cầu đến làm thủ tục tham gia đấu giá.

Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị, Điện thoại: 0233.3550.854.

BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Ngày 23/4/2021, đấu giá hàng hóa tịch thu tại tỉnh Quảng Trị ảnh 1