(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang thông báo đấu giá cho thuê tài sản do Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long quản lý. Địa chỉ: Số 01 đường Phan Bội Châu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, vào ngày 23/4/2021 như sau:

1. Đặc điểm tài sản: Cho thuê mặt bằng làm quán cà phê Gallery.

- Diện tích khuôn viên đất cho thuê: 264m2.

- Thời hạn cho thuê: 10 năm.

- Giá khởi điểm: 2.394.600.000đồng/10 năm (Hai tỷ, ba trăm chín mươi bốn triệu, sáu trăm nghìn đồng trên mười năm).

2. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/đơn đăng ký.

3. Tiền đặt trước: 120.000.000 đồng, nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang, số tài khoản: 100004634599 tại Ngân hàng TMCP Quốc dân chi nhánh Kiên Giang từ ngày 15/4/2021 đến ngày 19/4/2021 (giờ hành chính).

4. Thời gian địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến ngày 16/4/2021 tại nơi tài sản tọa lạc (giờ hành chính).

5. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ, hoàn tất thủ tục đăng ký và nộp phiếu trả giá: Từ ngày ra thông báo đến ngày 19/4/2021 (giờ hành chính) tại Trung tâm Thông tin Tư vấn và Dịch vụ tài chính Số 11 Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

6. Tổ chức công bố giá: Lúc 08 giờ ngày 23/4/2021 tại Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá có đủ hành vi dân sự, năng lực tài chính theo quy định đến đăng ký mua hồ sơ, nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước theo quy chế của Công ty phát hành.

8. Hình thức, phương thức đấu giá: Tổ chức đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

9. Mọi chi tiết xin liên hệ:

- Trung tâm Thông tin Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Vĩnh Long, Số 11 Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 0270.3822578.

- Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang. Địa chỉ: Số 738 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: 0297 3920497./.