(BĐT) - Chi cục thi hành án dân sự thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số E1, tờ bản đồ số 19, địa chỉ khu quy hoạch Hồ Bao thôn 2, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 23/4/2020 như sau:

I. GIỚI THIỆU TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Tài sản đấu giá: quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số E1, tờ bản đồ số 19, địa chỉ khu quy hoạch Hồ Bao thôn 2, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

1.1. Quyền sử dụng đất

a. Theo giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Hương Thủy (nay là UBND thị xã Hương Thủy) cấp ngày 22/9/2006, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H2327/2006

- Thửa đất số: E1

  - Tờ bản đồ số: 19

- Địa chỉ: Khu quy hoạch Hồ Bao thôn 2, xã Thủy Dương (nay là phường Thủy Dương), huyện Hương Thủy (nay là thị xã Hương Thủy), tỉnh Thừa Thiên Huế

- Diện tích: 177,8 m2 (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi bảy phẩy tám mét vuông)

- Hình thức sử dụng:  

+ Sử dụng riêng: 177,8 m2

+ Sử dụng chung: Không m2 

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận quyền sử dụng đất theo kết quả đấu giá quyền sử dụng đất.

Ghi chú: Thửa đất được trích đo từ bản đồ khu Quy hoạch Hồ Bao thôn 2, xã Thủy Dương.

b. Theo bản vẽ hiện trạng nhà đất tỉ lệ 1/500 do Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã Hương Thủy lập ngày 25/12/2019

- Thửa đất: 110    Tờ bản đồ: 19

+ Mục đích sử dụng đất: ODT (Đất ở đô thị)

+ Diện tích: 172,8 m2 (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi hai phẩy tám mét vuông)

- Thửa đất: 528    Tờ bản đồ: 19

+ Mục đích sử dụng: ODT (Đất ở đô thị)

  + Diện tích: 1,3 m2 (Bằng chữ: Một phẩy ba mét vuông)

1.2. Tài sản gắn liền với đất: (Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng trên đất chưa được cấp có thẩm quyền công nhận).

  - Nhà ở: nhà ở 2 tầng móng cột BTCT, móng tường xây gạch, khung cột BTCT, tường xây gạch sơn silicat, tường trong tầng 1 đã tô trát chưa sơn, tường nhà vệ sinh tầng 2 có ốp gạch men, tầng 1 cửa đi sắt xếp có bao che tôn, cửa sổ khung sắt kính, tầng 2 cửa khung nhôm kính, cầu thang BTCT, bậc cấp cầu thang xây gạch ốp đá granit, lan can cầu thang khung sắt, nền tầng 1 láng xi măng, nền tầng 2 lát gạch men granit, nền nhà vệ sinh tầng 2 lát gạch men nhám, sàn mái BTCT, trần tầng 2 thạch cao khung chìm có giật cấp, diện tích: 204,55 m2

  - Cổng trụ xây gạch ốp gạch gốm có mái BTCT dán ngói, kích thước: 1,2585 m3.

  - Cửa cổng 2 cánh sắt hộp liên kết hàn sơn sắt, diện tích: 6,48 m2.

  - Hàng rào móng xây gạch, tường xây gạch cao 0,6m; mặt ngoài ốp đá phiến, mặt trong sơn silicat, trên gán lam BTCT cao 1,5m, diện tích: 12,18 m2.

2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước:

a. Giá khởi điểm tài sản: 2.759.791.000 (Bằng chữ: Hai tỷ, bảy trăm năm mươi chín triệu, bảy trăm chín mươi mốt nghìn đồng)

* Giá khởi điểm trên đã bao gồm thuế thu nhập do chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng đối với công trình xây dựng, chưa bao gồm lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất và chuyển quyền sở hữu tài sản.

b. Tiền đặt trước: 500.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng)

II. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

- Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo Luật Đất đai năm 2013.

- Những đối tượng không thuộc khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016. III. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục II nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

IV. TIỀN MUA HỒ SƠ ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ:

1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/hồ sơ)

2. Bước giá: 60.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng)

Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên. Áp dụng từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

V. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 20/4/2020 tại thửa đất số E1, tờ bản đồ số 19, địa chỉ khu quy hoạch Hồ Bao thôn 2, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính kể từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 20/4/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

- Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Vadein, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế.

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính, kể từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 20/4/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị từ 08h00 ngày 20/4/2020 đến 17h00 ngày 22/4/2020:

* Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

* Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

* Số tài khoản: 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

- Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đặt trước đã nộp.

- Tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và kèm theo giấy nộp tiền trước 17 giờ 00 ngày 22/4/2020.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 00 phút ngày 23/4/2020.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

VIII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Chi cục thi hành án dân sự thị xã Hương Thủy - Số 49 đường Sóng Hồng, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn