(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/4/2020 do Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định ủy quyền như sau:

Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định tổ chức đấu giá 15 lô đất tại Điểm tái định cư xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn, cụ thể như sau:

Phiên đấu giá thứ 1: Vào lúc 09h00’ Thứ 5, ngày 23/4/2020:

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 16h00’ Thứ 2 ngày 20/4/2020. Riêng Thứ 2 ngày 20/4/2020, từ 8h00’ đến 16h00’, nộp hồ sơ tại UBND xã Phước Mỹ. 

Ngày 23/4/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 1

Trường hợp các lô đất đấu giá không thành thì được tổ chức đấu giá vào phiên đấu giá ngày 08/5/2020.

Thời gian xem tài sản: Từ ngày niêm yết đến 16h00’ trước ngày mở cuộc đấu giá.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp bộ hồ sơ đăng ký đấu giá, gồm:

01 đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Công ty phát hành

01 bản sao Giấy CMND

01 phiếu thu tiền mua hồ sơ đấu giá

01 phiếu thu tiền đặt trước

01 phiếu trả giá vòng gián tiếp (vòng 1)

Tất cả 5 loại giấy tờ trên bỏ vào phong bì đã phủ chất bảo mật do Công ty cung cấp, dán, ký các mép phong bì và nộp vào thùng đăng ký đấu giá.

Tiền đặt trước nộp riêng từng lô đất đúng số tiền như trên vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định tại các ngân hàng sau:

Tài khoản số: 0051000097979 tại VCB Bình Định.

Tài khoản số: 37037028526799999 tại Oceanbank Quy Nhơn

Tài khoản số: 55810000858888 tại BIDV Quy Nhơn

Tài khoản số: 58010006666888 tại BIDV Bình Định

Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên, đấu giá riêng từng lô đất.

Hình thức đấu giá: Kết hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp và đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường UBND xã Phước Mỹ.

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định.

Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định.

Khách hàng cần biết thêm chi tiết liên hệ tại:

Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định

Địa chỉ: 70 Lê Duẩn, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: (0256) 3521281 – 2468386