(BĐT) - Công Ty đấu giá hợp danh Tây Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/4/2020 do Ban quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành ủy quyền như sau:

Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá:

Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Nam. Địa chỉ: Số 04, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

Ban quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành, Địa chỉ: Ấp Cá, Thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, Tiền Giang

Thông tin về tài sản đấu giá và giá khởi điểm tài sản:

Lô 1:

Quyềnsử dụng đất công thửa đất số 3389, Diện tích thửa đất: 3.028,9 m2; thửa đất số 3390, Diện tích thửa đất: 274,6m2.

Địa chỉ thửa đất: cùng tờ bản đồ số 03, ấp Tân Quới, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn (ONT).

Do 02 thửa đất liền kề nhau, vị trí thửa số 3389 (diện tích 3.028,9 m2) có vị thuận lợi hơn thửa số 3390 (diện tích 274,6 m2), nên khi đấu giá sẽ gộp 02 thửa lại đấu giá một lần.

Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá: công văn 1766/UBND-KTTC ngày 04/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Châu Thành; Mảnh trích đo địa chính số 53-2018, hệ tọa độ VN-2000, ấp Tân Quới do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang duyệt ngày 30/8/2018.

Tổng giá khởi điểm: 6.131.000.000 đồng (sáu tỷ một trăm ba mươi mốt triệu đồng).

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 614.000.000 đồng (Sáu trăm mười bốn triệu đồng).

Bước giá qui định: 60.000.000 đồng/01 lần trả giá.

Lô 2: Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 3317, Diện tích thửa đất: Tổng diện tích 751,5m2, (trong đó: Diện tích đất hành lang lộ giới: 381,3 m2, Diện tích đất thương mai, dịch vụ: 370,2 m2); thửa đất số 3318, Diện tích thửa đất: Tổng diện tích 289,9m2 (trong đó: Diện tích đất hành lang lộ giới: 125,5 m2, Diện tích đất thương mai, dịch vụ: 164,4 m2).

Địa chỉ thửa đất: cùng tờ bản đồ số 3, ấp Tân Quới, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Mục đích sử dụng đất: thương mại dịch vụ.

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời hạn cho thuê đất: 50 năm.

Do đặc điểm các thửa đất liền kề với nhau, để thuận lợi cho người tham gia đấu giá và thuận lợi sử dụng sau khi trúng đấu giá, gộp 02 thửa đất để đấu giá chung: Thửa đất số 3318, tờ bản đồ số 3 (diện tích 164,4 m2) được gộp chung với thửa đất số 3317, tờ bản đồ số 3 (diện tích 370,2 m2 ).

Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá: công văn 3929/UBND-KTTC ngày 11/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc chủ trương đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Châu Thành; Mảnh trích đo địa chính số 53-2018, hệ tọa độ VN-2000, ấp Tân Quới do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang duyệt ngày 30/8/2018.

Tổng giá khởi điểm tài sản đấu giá: 41.200.000 đồng (Bốn mươi mốt triệu, hai trăm ngàn đồng).

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng)

Bước giá qui định: 1.000.000 đồng/1 vòng trả giá.

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 336, Diện tích thửa đất: Tổng diện tích 778,5m2, (trong đó: Diện tích đất hành lang lộ giới: 307,7 m2, Diện tích nằm trong hành lang bảo vệ kênh: 127,1 m2, Diện tích đất thương mai, dịch vụ: 343,7 m2); thửa đất số 337, Diện tích thửa đất: Tổng diện tích 326,0m2, (trong đó: Diện tích đất hành lang lộ giới: 97,9 m2, Diện tích nằm trong hành lang bảo vệ kênh: 65,7 m2, Diện tích đất thương mai, dịch vụ: 162,4 m2).

Địa chỉ thửa đất: cùng tờ bản đồ số 3 ấp Tân Quới, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Mục đích sử dụng đất: thương mại dịch vụ.

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời hạn cho thuê đất: 50 năm.

Do đặc điểm các thửa đất liền kề với nhau, để thuận lợi cho người tham gia đấu giá và thuận lợi sử dụng sau khi trúng đấu giá, gộp 02 thửa đất để đấu giá chung: Thửa đất số 336, tờ bản đồ số 3 (diện tích 343,7 m2) được gộp chung với thửa đất số 337, tờ bản đồ số 3, (diện tích 162,4 m2 ).

Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá: công văn 3929/UBND-KTTC ngày 11/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc chủ trương đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Châu Thành; Mảnh trích đo địa chính số 41-2018, hệ tọa độ VN-2000, ấp Tân Quới do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang duyệt ngày 30/8/2018.

Tổng giá khởi điểm tài sản đấu giá: 40.200.000 đồng (Bốn mươi triệu, hai trăm ngàn đồng).

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng)

Bước giá qui định: 1.000.000 đồng/1 vòng trả giá.

Lô 3: Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 4380, tờ bản đồ số 2.

Địa chỉ thửa đất: ấp Tây Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Diện tích thửa đất: Tổng diện tích 5.565,8 m2.

Mục đích sử dụng đất: đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê, thông qua đấu giá.

Thời hạn cho thuê quyền sử dụng đất: 50 năm.

Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá: công văn 4535/UBND-KTTC ngày 25/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc chấp thuận chủ trương đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất bãi bồi do Ủy ban nhân dân xã Song Thuận quản lý; Mảnh trích đo địa chính số 12-2019, hệ tọa độ VN-2000, ấp Tây Hòa do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang duyệt ngày 26/3/2019.

Giá khởi điểm đấu giá: 2.328.095.000 đồng (Hai tỷ, ba trăm hai mươi tám triệu, không trăm chín mươi lăm ngàn đồng).

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng).

Bước giá qui định: 50.000.000 đồng/1 vòng trả giá.

Ghi chú: Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế và các chi phí khác có liên quan, Người trúng đấu giá phải nộp theo quy định của pháp luật.

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

Thời gian: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết ngày 20/04/2020 (trong giờ hành chính).

Địa điểm: Tại nơi tài sản tọa lạc.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Thời gian: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết ngày 20/04/2020 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: tại Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Nam.

Tiền mua hồ sơ, Tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Lô 01: 500.000 đồng/ 01 bộ hồ sơ

Lô 0 2 và Lô 03: Tiền mua hồ sơ tính theo diện tích thửa đất như sau: 

Ngày 23/4/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang ảnh 1

Tiền đặt trước: Được liệt kê theo mục tài sản, Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Nam.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến ngày 20/04/2020 (trong giờ hành chính), tại Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Nam.

Điều kiện: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong và ngoài tỉnh thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013, có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh theo quy định; Đảm bảo các điều kiện được quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản trong thời hạn quy định.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 23/04/2020

Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Nam.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên, nhiều vòng.

Điện thoại liên hệ: Số 0273 889978 hoặc 0908 089743 hoặc Website: daugiataynam.vn