(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/4/2020 do Công an tỉnh Bạc Liêu ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu; địa chỉ: Số 06 Nguyễn Tất Thành, P1, Tp.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

2. Người có tài sản đấu giá: Công an tỉnh Bạc Liêu; địa chỉ: Số 05 đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm: Lô tôm thẻ lột PTO, số lượng tổng cộng: 634,5kg; gồm:

+ Loại: 26-30 con/453g; số lượng 162 kg;

+ Loại: 31-40 con/453g; số lượng 165,6 kg;

+ Loại: 61-70 con/453g; số lượng 150,9 kg;

+ Loại: 71-90 con/453g; số lượng 156 kg.

Nơi gửi lưu giữ tài sản: Công ty TNHH chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Trang Khanh; địa chỉ số 2/14, Hẻm 1, tỉnh lộ 38, Phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Nguồn gốc các tài sản: Là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu.

4. Giá khởi điểm của tài sản: 96.584.237 đồng (Chín mươi sáu triệu, năm trăm tám mươi bốn ngàn, hai trăm ba mươi bảy đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 16, 17 tháng 4/2020, tại Công ty TNHH CBTS&XNK Trang Khanh; địa chỉ: Số 2/14, Hẻm 1, tỉnh lộ 38, Phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

6. Tiền đặt trước: 9.658.000 đồng, nộp ngày 20,21,22 tháng 4/2020 vào tài khoản số 785.10.00.00.81802 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Bạc Liêu (số 65A đường Trần Huỳnh, Khóm 2, P7, Tp.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

7. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 150.000 đồng/bộ hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 02/4/2020 đến 17 giờ ngày 20/4/2020 tại Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu (trong giờ hành chính).

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá đến mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

10. Tổ chức đấu giá (công bố giá): Lúc 8 giờ ngày 23/4/2020 tại Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

11. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức trả giá lên.

Chi tiết liên hệ Trung tâm theo địa chỉ trên; số điện thoại: 0291.3825386.